Bestyrelse

Bestyrelse og udvalg


Bestyrelsen består af:


Formand

Næstformand

Kasserer

2 bestyrelsesmedlemmer

2 suppleanter

 

Bestyrelsen er valgt for 2 år, således at på lige år vælges næstformand, kasserer og 1 bestyrelsesmedlem. På ulige år vælges formand og 1 bestyrelsesmedlem.

Suppleanter vælges hvert år.

 

Revisorer

Revisorer er valgt for ét år ad gangen og består af::


2 revisorer

1 revisor-suppleant


Den nuværende bestyrrelse

Formand:

Henrik Korsgaard

Georgsmindevej 35


Næstformand:

Bastian Tikøb Bak

Bygbjerg 2


Bestyrelsesmedlem:

Kim Byrialsen

Løvagervej 20


Bestyrelsesmedlem:

Mathias Nørgaard Lind

Georgsmindevej 33


Kasserer:

Søren Østergaard

Hundkærvej 34


1. Suppleant:

Tage Svendsen

Løvagervej 43


2. Suppleant:

Marianne Tikøb

Løvagervej 35


Revisor:

Leif Pedersen

Løvagervej 54


Revisor:

Mikkel Le Fevre

Georgsmindevej 15


Revisorsuppleant:

Mikkel Frank Jensen

Løvagervej 36